Bankeryd, Habo & Mullsjö

Bankeryd ligger 10 km väster om Jönköping. Habo ligger vid Vättern cirka 20 km norr om Jönköping. Mullsjö ligger 30 km nordväst om Jönköping.